მაღალი მოჭიდებით, სქელი გამოყენების სტრუქტურული მასალა

უპირატესობა : მაღალი მოჭიდებით, ბეტონის ზედაპირების სარემონტო მალასა. მონოლითზე არსებული ნახვრეტების ამოვსება და ჰიდროიზოლაციისათვის ზედაპირის მომზადება.

გამოყენების არეალი : მონოლითის ზედაპირები

გამოყენება : 19 კგ/მ2 ( 1მმ-ზე გამოყენებისათვის)

შრობის ვადა : 36 საათი

სხვა პროდუქტები