სახანძრო კარი

მწარმოებელი-თურქეთი

ცეცხლმედეგი – 20წთ- 180წთ

რკინის სისქე – 1მმ-1,8მმ

სახელურით და პანიკ ბარით

სხვა პროდუქტები