ჰიდროსაიზოლაციო ლენტა

უპირატესობა : მონოლითების გადაბმის წერტილებში ჰიდროიზოლაციის დამხმარე ლენტა

გამოყენების არეალი : ინტერიეინტერიერში და ექსტერიერში კედელსა და იატაკზე.

1 მეტრი

სხვა პროდუქტები