ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, კრისტალიზირებული ჰიდროიზოლაცია
ელასტიური ფისის ბაზაზე დამზადებული ჰიდრო-იზოლაციაელასტიური ფისის ბაზაზე დამზადებული ჰიდრო-იზოლაცია
ელასტომერული ფისის ბაზაზე დამზადებული ჰიდრო-იზოლაცია
ბითუმ-კაუჩუკის ბაზაზე დამზადებული ჰიდროიზოლაცია
ცემენტის ბაზაზე დამზადებული ჰიდროიზოლაცია SS 10
ცემენტის ბაზაზე დამზადებული ჰიდროიზოლაცია Uv Coat