ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, კრისტალიზირებული ჰიდროიზოლაცია

უპირატესობა : ნეგატიური და პოზიტიური წყლის წნევის მიმართ და სასმელი წყლისათვის გამოყენება

გამოყენების არეალი : კედელსა და იატაკზე

გამოყენება : 3 კგ/მ2 ( 2 მმ-ზე გამოყენებისათვის)

შრობის ვადა : 7-14 დღე

სხვა პროდუქტები