ბინაში შესასვლელი სერთიფიცირებული კარი

მწარმოებელი – თურქეთი

ცეცხლმედეგობა – 20წთ- 180წთ

რკინის სისქე – 1მმ – 1,8მმ

მონო ბლოკის საკეტის სისტემით სერთიფიცირებული

სხვა პროდუქტები