სანიტარული სილიკონი
პოლიმერის დანამატით, ბოლო პირი სალესი მასალა
მაღალი მოჭიდებით, სქელი გამოყენების სტრუქტურული მასალა
ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, იატაკის გასამაგრებელი
ცემენტის ბაზაზე დამზადებული, იატაკის გასამაგრებელი
აკრილური ფისის ბაზაზე დამზადებული დანამატი
ბეტონის ანტიფრიზი