აკრილის ემულსიის ბაზაზე დამზადებული მზა გრუნტი

უპირატესობა : სინთეთიკის და წყლის ბაზაზე დამზადებული საღებავის გამოყენებამდე მოჭიდების მომატება და საღებავის ნაკლები გამოყენება. ფილის გამოყენებამდე, წყლისა და ნესტის არიდება და მაღალი მოჭიდება.

გამოყენების არეალი : ცემენტის ბაზაზე დამზადებულ ნალესზე, მონოლითზე, თაბაშირის ნალესზე, თაბაშირის ბლოკსა და თაბაშირ მუშაოს ზედაპირებზე, გაზო-ბლოკზე და ძველ შეღებილ ზედაპირებზე.

გამოყენება : 10-14 მ2/ლ

შრობის ვადა : 6-24 საათი

15 ლიტრი

სხვა პროდუქტები