აკრილის ემულსიის ბაზაზე დამზადებული მზა გრუნტი
აკრილის ემულსიის ბაზაზე დამზადებული ფასადის გრუნტი
აკრილის დისპერსიის ბაზაზე დამზადებული გრუნტი