ყინვა-გამძლე წებოცემენტი C1T კლასი
წებო-ცემენტი დიდი ფილებისთვის C2TE კლასი
წებო-ცემენტი დიდი ფილებისთვის C2TES1 კლასი